Elvis Blue

Music Video: Was dit nie vir jou nie

Actors: Schalk & Lydie Pienaar

Locations: GraaffReinet and surrounding farms

Copyright EONMEDAI 2021, info@eonmedia.co.za